Приложение 1: Заявка на участиеПриложение 1: Заявка на участие