W celu ułatwienia pracy dziennikarzom relacjonującym wydarzenie wydajemy akredytacje uprawniające do wzięcia udziału w Kongresie East Meets West. Dziennikarze zainteresowani wydarzeniem proszeni są o wypełnienie zamieszczonego niżej formularza.

Nazwa redakcji*

Adres redakcji*

Imię i nazwisko redaktora naczelnego*

Imię i nazwisko dziennikarza*

Adres email*

Telefon kontaktowy*

Typ akredytacji*

Skan legitymacji dziennikarskiej*